حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

امید علیه امید

گروه مولفان | نادژدا ماندلشتام| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 620

50,000 تومــان

بوخارین و انقلاب بالشویکی

گروه مولفان | استیون اف کوهن| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 507

40,000 تومــان

رفیق

گروه مولفان | خورخه خ کاستانیدا| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 688

42,000 تومــان

آکواریوم های پیونگ یانگ

گروه مولفان | چور-هوان کانگ| پیر ریگولو| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 340

18,500 تومــان

راهنمای چه

گروه مولفان | ایلدا باریو| گرت جنکینز| آندرس کاستیلو برنال| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 452

50,000 تومــان

لنین

گروه مولفان | رابرت سرویس| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 696

35,000 تومــان

پل پوت

گروه مولفان | فیلیپ شورت| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 692

35,000 تومــان

راسپوتین

گروه مولفان | ادوارد راژینسکی| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 810

50,000 تومــان

دست نوشته ها نمی سوزند

گروه مولفان | جولی ا. ای کرتیس| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 488

20,000 تومــان

تروتسکی

گروه مولفان | رابرت سرویس| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 826

35,000 تومــان

بنیادگرایی

گروه مولفان | ملایز روتون| بیژن اشتری
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 240

8,500 تومــان

استالین -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | بیژن اشتری| سایمن سیبیگ مانتیفوری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 1446

85,000 تومــان