حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دختر استالین -جلد 1

گروه مولفان | رزمری سالیوان| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: None

88,000تومــان

ادبیات علیه استبداد

گروه مولفان | پیتر فین| پترا کووی| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 492

55,000تومــان

انور خوجه

گروه مولفان | بلندی فوزیو| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 371

38,000 تومــان

ظهور و سقوط دوچه موسولینی

گروه مولفان | کریستوفر هیبرت| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 480

50,000تومــان

بوخارین و انقلاب بالشویکی

گروه مولفان | استیون اف کوهن| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 507

40,000تومــان

امید علیه امید

گروه مولفان | نادژدا ماندلشتام| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 620

50,000تومــان

استالین جوان

گروه مولفان | بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 530

35,000 تومــان

رفیق

گروه مولفان | خورخه خ کاستانیدا| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 688

50,000 تومــان

آکواریوم های پیونگ یانگ

گروه مولفان | چور-هوان کانگ| پیر ریگولو| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 340

32,000تومــان

پل پوت

گروه مولفان | فیلیپ شورت| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 692

50,000 تومــان

لنین

گروه مولفان | رابرت سرویس| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 696

50,000تومــان

راهنمای چه

گروه مولفان | ایلدا باریو| گرت جنکینز| آندرس کاستیلو برنال| بیژن اشتری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 452

50,000تومــان