حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بررسی سیستم های قدرت؛ کارشناسی ارشد

گروه مولفان | احد کاظمی| آرمان اله یاری
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: 330

24,000 تومــان

بررسی سیستم های قدرت -جلد 1

گروه مولفان | هادی سعادت| احد کاظمی| شهرام جدید| حیدرعلی شایانفر
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 456

18,500 تومــان

سیستم های قدرت الکتریکی -جلد 1

گروه مولفان | احد کاظمی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 413

17,000 تومــان

بررسی سیستم های قدرت -جلد 2

گروه مولفان | هادی سعادت| حیدرعلی شایانفر| شهرام جدید| احد کاظمی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 533

27,500 تومــان

سیستم های قدرت الکتریکی -جلد 2

گروه مولفان | احد کاظمی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 392

22,000تومــان

دینامیک و پایداری سیستم های قدرت -جلد 1

گروه مولفان | یان ماچوفسکی| یانوش بیالک| جیمز ریچارد بامبی| احد کاظمی| حیدرعلی شایانفر
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 400

2,800 تومــان

دینامیک و پایداری سیستم های قدرت -جلد 2

گروه مولفان | یان ماچوفسکی| یانوش بیالک| جیمز ریچارد بامبی| احد کاظمی| حیدرعلی شایانفر
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 414

2,600 تومــان

  • 1