حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بررسی سیستم های قدرت

گروه مولفان | احد کاظمی| آرمان اله یاری
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: 362

27,000 تومــان

حل المسائل سیستم های قدرت الکتریکی -جلد 1

گروه مولفان | احد کاظمی| ابوذر صمیمی
ناشر: سروش پایا
تعداد صفحات: 212

20,000 تومــان

تحلیل مسائل بررسی سیستم های قدرت ک

گروه مولفان | احد کاظمی| حیدرعلی شایانفر
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: 204

15,000 تومــان

بررسی سیستم های قدرت؛ کارشناسی ارشد

گروه مولفان | احد کاظمی| آرمان اله یاری
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: 330

24,000 تومــان

بررسی سیستم های قدرت -جلد 1

گروه مولفان | هادی سعادت| احد کاظمی| شهرام جدید| حیدرعلی شایانفر
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 456

18,500 تومــان

سیستم های قدرت الکتریکی -جلد 1

گروه مولفان | احد کاظمی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 413

17,000 تومــان

بررسی سیستم های قدرت -جلد 2

گروه مولفان | هادی سعادت| حیدرعلی شایانفر| شهرام جدید| احد کاظمی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 533

27,500 تومــان

سیستم های قدرت الکتریکی -جلد 2

گروه مولفان | احد کاظمی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 392

22,000 تومــان

دینامیک و پایداری سیستم های قدرت -جلد 1

گروه مولفان | یان ماچوفسکی| یانوش بیالک| جیمز ریچارد بامبی| احد کاظمی| حیدرعلی شایانفر
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 400

2,800 تومــان

دینامیک و پایداری سیستم های قدرت -جلد 2

گروه مولفان | یان ماچوفسکی| یانوش بیالک| جیمز ریچارد بامبی| احد کاظمی| حیدرعلی شایانفر
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 414

2,600 تومــان

  • 1