حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرهنگ مصور نمادهای ایرانی

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق| منیژه کنگرانی
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 326

30,000تومــان

اسطوره و اسطوره شناسی نزد نورتروپ فرای

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق| ندا سیفی| مریم پیردهقان
ناشر: موغام
تعداد صفحات: 196

10,000تومــان

سفرنگاره

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 270

35,000تومــان

درآمدی بر اسطوره شناسی

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 676

33,000تومــان

طاق بستان

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 230

12,500تومــان

گفتگومندی در ادبیات و هنر: مجموعه مقالات

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق| منیژه کنگرانی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 504

11,500تومــان

درآمدی بر بینامتنیت

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 440

27,500تومــان

دانش های تطبیقی

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق| منیژه کنگرانی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 192

3,900تومــان

اسطوره و اسطوره شناسی نزد ماکس مولر

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق| بهروز عوض پور
ناشر: موغام
تعداد صفحات: 232

18,000 تومــان

بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 445

37,500تومــان

مجموعه مقالات سمینار بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات -جلد 1

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 478

20,000 تومــان

نقدنامه هنر

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 150

7,000 تومــان