حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دشمن مردم

گروه مولفان | هنریک ایبسن| بهزاد قادری
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 185

18,000تومــان

جان گابریل بورکمان

گروه مولفان | بهزاد قادری| هنریک ایبسن
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 194

18,000تومــان

نخستین دموکراسی

گروه مولفان | پل وودراف| بهزاد قادری
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 307

32,000تومــان

آیلف کوچولو

گروه مولفان | هنریک ایبسن| بهزاد قادری| هنری لوئیس منکن
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 146

13,500تومــان

وقتی ما مردگان سر برداریم

گروه مولفان | هنریک ایبسن| بهزاد قادری| علی اکبر علیزاد
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 114

9,500تومــان

روسمرسهولم

گروه مولفان | هنریک ایبسن| بهزاد قادری
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 148

12,000 تومــان

مرغابی وحشی

گروه مولفان | هنریک ایبسن| بهزاد قادری| یدالله آقاعباسی
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 222

18,000 تومــان

جن زدگان

گروه مولفان | هنریک ایبسن| بهزاد قادری
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 137

12,000 تومــان

ضرورت تئاتر

گروه مولفان | پل وودراف| بهزاد قادری
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 302

18,000 تومــان

پرگنت

گروه مولفان | هنریک ایبسن| بهزاد قادری
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 350

15,000 تومــان

مویزی در آفتاب

گروه مولفان | لورین هنزبری| بهزاد قادری| حسین زمانی مقدم| نغمه ثمینی| مریم دادخواه تهرانی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 227

17,000تومــان

پا برهنه در آتن

گروه مولفان | ماکسول اندرسن| بهزاد قادری| حسین زمانی مقدم
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 198

16,000تومــان