حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

جن زدگان

گروه مولفان | هنریک ایبسن| بهزاد قادری
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 137

12,000 تومــان

روسمرسهولم

گروه مولفان | هنریک ایبسن| بهزاد قادری
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 148

12,000 تومــان

ضرورت تئاتر

گروه مولفان | پل وودراف| بهزاد قادری
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 302

18,000 تومــان

پرگنت

گروه مولفان | هنریک ایبسن| بهزاد قادری
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 350

15,000 تومــان

مویزی در آفتاب

گروه مولفان | لورین هنزبری| بهزاد قادری| حسین زمانی مقدم| نغمه ثمینی| مریم دادخواه تهرانی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 227

11,500 تومــان

پا برهنه در آتن

گروه مولفان | ماکسول اندرسن| بهزاد قادری| حسین زمانی مقدم
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 198

6,000 تومــان

ادبیات مرده

گروه مولفان | هوارد برنتن| بهزاد قادری
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 147

3,500 تومــان

مرغابی وحشی

گروه مولفان | هنریک ایبسن| بهزاد قادری| یدالله آقاعباسی
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 222

18,000 تومــان

وقتی ما مردگان سر برداریم

گروه مولفان | هنریک ایبسن| بهزاد قادری| علی اکبر علیزاد
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 114

9,500 تومــان

چشم انداز ادبیات نمایشی

گروه مولفان | بهزاد قادری
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 260

10,000 تومــان

سارداناپولس

گروه مولفان | جورج گوردون بایرون بایرون| بهزاد قادری
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

  • 1