حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فرمول رهبری

گروه مولفان | بهزاد ابوالعلایی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 216

15,000 تومــان

کارکنان چرا می آیند، چرا می مانند، چرا می روند

گروه مولفان | بهزاد ابوالعلایی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 172

14,000 تومــان

کلینیک مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | بهزاد ابوالعلایی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 184

16,000 تومــان

مدیریت عملکرد

گروه مولفان | بهزاد ابوالعلایی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 153

14,000 تومــان

مدیریت بر خود و برنامه ریزی توسعه فردی

گروه مولفان | بهزاد ابوالعلایی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 178

17,000 تومــان

چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم

گروه مولفان | بهزاد ابوالعلایی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 186

8,500 تومــان

شرکت های موفق جهان چگونه استخدام می کنند

گروه مولفان | بهزاد ابوالعلایی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 247

7,000 تومــان

مدیران آینده

گروه مولفان | بهزاد ابوالعلایی| عباس غفاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 286

3,800 تومــان

سرمایه انسانی مزیت رقابتی سازمان ها در عرصه جهانی سازی

گروه مولفان | بهزاد ابوالعلایی| عباس غفاری
ناشر: سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی)
تعداد صفحات: 132

3,300 تومــان

  • 1