حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مبانی میکروالکترونیک

گروه مولفان | بهزاد رضوی| محمدحسین زارع| محمود دیانی
ناشر: نص
تعداد صفحات: 1000

45,000تومــان

مبانی میکروالکترونیک

گروه مولفان | بهزاد رضوی| محمود دیانی| محمدحسین زارع
ناشر: نص
تعداد صفحات: 1032

38,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مبانی میکروالکترونیک

گروه مولفان | هادی قسمتی| عطاءالله مهاجری| بهزاد رضوی
ناشر: اطهران
تعداد صفحات: 379

15,000 تومــان

تشریح کامل مسائل طراحی مدارهای مجتمعCMOSآنالوگ

گروه مولفان | محمد رضا پناه دار| بهزاد رضوی
ناشر: نیاز دانش
تعداد صفحات: 336

15,000 تومــان

تشریح کامل مسایل طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ

گروه مولفان | سید حسام سید غلامی| عطاءالله مهاجری| بهزاد رضوی
ناشر: اطهران
تعداد صفحات: 456

32,000 تومــان

میکروالکترونیک RF

گروه مولفان | بهزاد رضوی| محمود دیانی
ناشر: نص
تعداد صفحات: 920

35,000 تومــان

تشریح مسائل میکروالکترونیک RF

گروه مولفان | حامد مرادی| طیب نامداران| بهزاد رضوی
ناشر: نیاز دانش
تعداد صفحات: 168

10,000 تومــان

میکرو الکترونیک RF

گروه مولفان | بهزاد رضوی| علی فتوت احمدی| علیرضا ضابطیان| سیاوش کنعانیان
ناشر: نیاز دانش
تعداد صفحات: 1064

43,000 تومــان

میکروالکترونیک RF

گروه مولفان | بهزاد رضوی| داریوش شیری
ناشر: نص
تعداد صفحات: 336

12,000 تومــان

مبانی میکروالکترونیک

گروه مولفان | بهزاد رضوی| عماد ابراهیمی| محمد آسیایی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

  • 1