حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

طراحی و تحلیل الگوریتمها

گروه مولفان | بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 388

18,000 تومــان

روشهای محاسبات عددی

گروه مولفان | بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 353

9,000 تومــان

تشریح مسائل ساختمان های گسسته

گروه مولفان | بهروز قلی زاده| بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 294

20,000 تومــان

تشریح مسائل ساختمان های گسسته

گروه مولفان | بهروز قلی زاده| بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 294

20,000 تومــان

ساختمان های گسسته

گروه مولفان | بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 353

26,000 تومــان

گرافیک رایانه ای -جلد 2

گروه مولفان | دونالد هرن| پولین بیکر| بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 895

16,000 تومــان

گرافیک رایانه ای -جلد 1

گروه مولفان | دونالد هرن| پولین بیکر| بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 446

30,000 تومــان

  • 1