حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رساله ای در باب فلسفه ی هنر شلینگ

گروه مولفان | بهروز عوض پور
ناشر: کتاب آرایی ایرانی
تعداد صفحات: 83

9,000 تومــان

رساله ای در باب اسطوره کاوی

گروه مولفان | بهروز عوض پور
ناشر: کتاب آرایی ایرانی
تعداد صفحات: 100

8,000 تومــان

رساله ای در باب اسطوره شناسی های شخصی

گروه مولفان | بهروز عوض پور
ناشر: کتاب آرایی ایرانی
تعداد صفحات: 57

9,000 تومــان

رساله ای در باب آیکونولوژی

گروه مولفان | بهروز عوض پور
ناشر: کتاب آرایی ایرانی
تعداد صفحات: 83

10,000 تومــان

اسطوره و اسطوره شناسی نزد ماکس مولر

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق| بهروز عوض پور
ناشر: موغام
تعداد صفحات: 232

18,000 تومــان

شکل، کلمه، رنگ

گروه مولفان | فریت ادگو| بهروز عوض پور
ناشر: موغام
تعداد صفحات: 248

22,000تومــان

اسطوره شناسی هنر

گروه مولفان | اسماعیل گزگین| بهروز عوض پور
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 340

19,500 تومــان

هنرمعقول

گروه مولفان | بهروز عوض پور
ناشر: موغام
تعداد صفحات: 260

20,000 تومــان

نظریه هنر معاصر

گروه مولفان | آن کوکلن| بهروز عوض پور
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 340

21,000تومــان

درآمدی بر نظریه های هنر

گروه مولفان | بهروز عوض پور
ناشر: موغام
تعداد صفحات: 368

28,000 تومــان

اسطوره و اسطوره شناسی نزد ژرژ دومزیل

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق| بهروز عوض پور
ناشر: موغام
تعداد صفحات: 232

18,000 تومــان

  • 1