حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رهبری در سازمان

گروه مولفان | بهروز پورولی| اکرم نوری| میرسهیل حسینی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 324

22,500 تومــان

مدیریت جبران خدمات

گروه مولفان | مایکل آرمسترانگ| سید رضا سید جوادین| بهروز پورولی| الهام جمالی پویا
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 472

22,000 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی بین المللی

گروه مولفان | نانسی ج آدلر| آلیسون گاندرسن| سید مهدی الوانی| بهروز پورولی| اکرم نوری
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 336

18,000تومــان

کنکور کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت

گروه مولفان | بهروز پورولی| علیرضا کوشکی جهرمی| مهرداد غلامی
ناشر: آزاده
تعداد صفحات: 695

20,000 تومــان

بودجه و مالیه عمومی

گروه مولفان | بهروز پورولی
ناشر: شرکت چوک آشتیان
تعداد صفحات: 210

5,000 تومــان

سازمان ها و سازماندهی

گروه مولفان | دبلیو. ریچارد اسکات| جرالد فردریک دیویس| سید رضا سید جوادین| بهروز پورولی| الهام جمالی پویا
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 720

45,000تومــان

  • 1