حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چرا و چگونه -جلد 12

گروه مولفان | بهروز بیضایی محمدآبادی| فرزانه کریمی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 240

50,000 تومــان

چرا و چگونه

گروه مولفان | بهروز بیضایی محمدآبادی| فرزانه کریمی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 46

40,000تومــان

مومیایی ها

گروه مولفان | ولفگانگ تارنووسکی| بهروز بیضایی محمدآبادی| رضا هاشمی نژاد
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 52

8,000تومــان

عجایب هفتگانه جهان

گروه مولفان | هانس رایشهارت| بهروز بیضایی محمدآبادی| آنه لیس ایمه
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 52

10,000تومــان

مکانیک، ماشین های ساده انرژی

گروه مولفان | جروم ناتکین| سیدنی گولکین| بهروز بیضایی محمدآبادی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

8,000 تومــان

تازه ترین کشفیات درباره پیدایش و مرگ دایناسورها

گروه مولفان | دارلین گیز| بهروز بیضایی محمدآبادی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 52

10,000تومــان

در جستجوی گنج

گروه مولفان | نوربرت فون فرانکشتاین| بهروز بیضایی محمدآبادی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 51

8,000تومــان

کاشفان بزرگ و سفرهایشان

گروه مولفان | راینر کوته| دیتر مولر| یورگن پیپلو| بهروز بیضایی محمدآبادی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 56

5,500تومــان

در جهان ریاضیات

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| بهروز بیضایی محمدآبادی| رضا هاشمی نژاد
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 58

5,500تومــان

تمدن یونان باستان

گروه مولفان | هانس رایشهارت| بهروز بیضایی محمدآبادی| آنه لیس ایمه| گرد ورنر
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

5,500تومــان

دانشمندان بزرگ

گروه مولفان | ژان بتل| بهروز بیضایی محمدآبادی| رولاند یگر
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

10,000تومــان

کیهان در مرزهای فضا و زمان

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| بهروز بیضایی محمدآبادی| مانفرد کوستکا| یوآخیم کناپه
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

10,000تومــان