حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

طراحی و شبیه سازی پروژه های پزشکی و مهندسی پزشکی با COMSOL

گروه مولفان | بهروز باقری| پیمان عمرانی| ناهید قنبریان
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 543

47,500 تومــان

طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی برق و فیزیک با Comsol

گروه مولفان | بهروز باقری| صبا علوی زاده| حامد باغبان
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 791

47,500 تومــان

طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS APDL

گروه مولفان | بهروز باقری| محمود عباسی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 528

35,000 تومــان

طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench

گروه مولفان | بهروز باقری| محمود عباسی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 448

29,500 تومــان

شبیه سازی در مهندسی مکانیک با نرم افزار Abaqus

گروه مولفان | بهروز باقری| محمود عباسی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 729

37,500 تومــان

شبیه سازی در مهندسی عمران با نرم افزار Abaqus

گروه مولفان | بهروز باقری| محمود عباسی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 663

35,000 تومــان

آموزش جامع جوشکاری با نرم افزار Simufact. welding

گروه مولفان | بهروز باقری| محمود عباسی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 334

25,000 تومــان

شبیه سازی با کمک نرم افزار DEFORM

گروه مولفان | بهروز باقری| محمود عباسی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 668

35,000 تومــان

آموزش جامع شکل دهی با نرم افزار Simufact. forming

گروه مولفان | بهروز باقری| محمود عباسی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 496

25,000 تومــان

مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus

گروه مولفان | بهروز باقری| مصطفی کتابچی| محمود عباسی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 712

30,000 تومــان

  • 1