حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مرجع کامل LED-OLED

گروه مولفان | بهروز احمدی
ناشر: ادبستان
تعداد صفحات: 512

30,000 تومــان

مرجع کامل کنترل حرکت اتوماسیون

گروه مولفان | بهروز احمدی
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 536

25,000 تومــان

اتوماسیون برق صنعتی

گروه مولفان | بهروز احمدی
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 264

10,000 تومــان

تاسیسات برق نیروگاه

گروه مولفان | بهروز احمدی
ناشر: شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب
تعداد صفحات: 396

19,800 تومــان

نقشه های برق صنعتی

گروه مولفان | بهروز احمدی
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 248

10,000 تومــان

اتوماسیون کنترل برق صنعتی ناظر

گروه مولفان | بهروز احمدی
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 624

24,000 تومــان

مرجع کامل درایو ها

گروه مولفان | بهروز احمدی
ناشر: اتحاد
تعداد صفحات: 440

15,000 تومــان

ایمنی در برق

گروه مولفان | بهروز احمدی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 146

5,000 تومــان

عیب یابی تاسیسات برق صنعتی

گروه مولفان | جان ای تریستر| بروک استافر| بهروز احمدی
ناشر: اتحاد
تعداد صفحات: 160

11,000 تومــان

برق صنعتی پیشرفته کاپا

گروه مولفان | بهروز احمدی
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 328

8,000 تومــان

برق صنعتی امگا

گروه مولفان | فرانک پتروزلا| بهروز احمدی
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 0

2,200 تومــان

راه اندازی درایوهای صنعتی

گروه مولفان | بهروز احمدی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: None

21,000 تومــان

  • 1