حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

دیپلماسی و ماموریت دیپلماتیک

گروه مولفان | بهرام نوازنی
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 364

18,000 تومــان

بیت الحکمه

گروه مولفان | جاناتان لاینز| بهرام نوازنی
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 358

16,000تومــان

نکات کلیدی تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز

گروه مولفان | بهرام نوازنی| مهران کاظمی| امیر پورمند| احمد نقیب زاده
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 200

12,000تومــان

نکات کلیدی نظریه های روابط بین الملل

گروه مولفان | بهرام نوازنی| علی نوازنی| رضا غلامی| عبدالعلی قوام| حمیرا مشیرزاده
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 323

18,000تومــان

نکات کلیدی اصول روابط بین الملل

گروه مولفان | بهرام نوازنی| الهامه پایدار| سیندخت ادیبی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 170

10,500 تومــان

فرهنگ تطبیقی انگلیسی به فارسی واژگان و عبارات علوم سیاسی

گروه مولفان | بهرام نوازنی
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 552

18,000 تومــان

  • 1