حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نیرو و حرکت

گروه مولفان | کایل کرکلند| بهرام معلمی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 182

13,500تومــان

کوانتوم

گروه مولفان | بانش هافمن| بهرام معلمی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 324

15,000 تومــان

از انرژی چه می دانیم؟

گروه مولفان | آماندا بیشاپ| بهرام معلمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

4,000 تومــان

6 نظریه ای که جهان ر ا تغییر داد

گروه مولفان | پل استراترن| محمد رضا توکلی صابری| بهرام معلمی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 400

25,000تومــان

اینشتین به آرایشگرش چه گفت

گروه مولفان | رابرت ال ولک| بهرام معلمی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 320

17,000تومــان

از بازیافت چه می دانیم؟

گروه مولفان | الن راجر| بهرام معلمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

5,000تومــان

از تغییر اقلیم چه می دانیم؟

گروه مولفان | آماندا بیشاپ| بهرام معلمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

3,500تومــان

از حفاظت زیستگاهها چه می دانیم؟

گروه مولفان | ناتالی اسمیت| بهرام معلمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

2,500تومــان

از آلودگی آب چه می دانیم؟

گروه مولفان | شون پرایس| بهرام معلمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

3,500 تومــان

از آلودگی هوا چه می دانیم؟

گروه مولفان | دارن سیکریست| بهرام معلمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

4,000 تومــان

فیزیک پایه 1 مکانیک

گروه مولفان | جان کاتنل| کنت دبلیو جانسون| هوشنگ سپهری| بهرام معلمی| ناصر مقبلی| ایرج جلالپور
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 292

20,000 تومــان

جهان در قرن بیستم

گروه مولفان | کارتر فیندلی| جان الگزاندر ماری راثنی| بهرام معلمی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 864

45,000 تومــان