حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

لوگوتایپ های ایرانی 3

گروه مولفان | بهرام عفراوی| فروزان خیری
ناشر: کتاب آبان
تعداد صفحات: 324

60,000تومــان

شیوه های مختلف چاپ روی مواد

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: کتاب آبان
تعداد صفحات: 152

20,000 تومــان

لوگوتایپ های ایرانی -جلد 1

گروه مولفان | بهرام عفراوی| فروزان خیری
ناشر: کتاب آبان
تعداد صفحات: 312

36,000 تومــان

آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: کتاب آبان
تعداد صفحات: 208

15,000 تومــان

لوگوتایپ های ایرانی 2

گروه مولفان | بهرام عفراوی| فروزان خیری
ناشر: کتاب آبان
تعداد صفحات: 264

33,000تومــان

اطلس کاربردی رنگ در چاپ

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: کتاب آبان
تعداد صفحات: 0

80,000 تومــان

نرم افزارهای کاربردی برای طراحان گرافیک

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: کتاب آبان
تعداد صفحات: 138

6,500 تومــان

لوگوتایپ های ایرانی -جلد 1

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 312

28,000 تومــان

شیوه های چیدمان سند چاپی

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 64

4,500تومــان

راهنمای ناظران چاپ

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 48

4,000تومــان

شیوه های مختلف چاپ روی مواد

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ)
تعداد صفحات: 112

4,500 تومــان

چگونه هزینه چاپ را محاسبه کنیم؟

گروه مولفان | بهرام عفراوی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری سی بال هنر
تعداد صفحات: 226

7,000تومــان