حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رفتار مصرف کننده در گردشگری

گروه مولفان | بهرام رنجبریان| علیرضا امامی| محمد غفاری
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 320

15,500 تومــان

شناخت گردشگری

گروه مولفان | بهرام رنجبریان| محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 232

10,000تومــان

برنامه ریزی و سرپرستی گشتها

گروه مولفان | بهرام رنجبریان| سید محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 224

9,000 تومــان

بازاریابی گردشگری

گروه مولفان | بهرام رنجبریان| سید محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 400

12,000 تومــان

خدمات صنعت گردشگری

گروه مولفان | بهرام رنجبریان| محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 200

11,000 تومــان

شناخت گردشگری

گروه مولفان | بهرام رنجبریان| محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ
تعداد صفحات: 224

4,000 تومــان

  • 1