حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

پیش تغلیظ و پرعیارسازی فیزیکی در فرآوری مواد معدنی

گروه مولفان | بهرام رضائی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 612

26,000 تومــان

تکنولوژی زغال شویی

گروه مولفان | بهرام رضائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 398

21,000تومــان

الکترو شیمی فلوتاسیون کانی های سولفیدی

گروه مولفان | یوهوآ هو| وی سون| دیاندزو وانگ| بهرام رضائی| علی شهابی آذر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 412

24,000 تومــان

شیمی محلول کانی ها و معرف های شیمیایی در فلوتاسیون

گروه مولفان | پی. سوماسونداران| دیاندزو وانگ| بهرام رضائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 286

13,500 تومــان

پدیده های اندرکنش در فرآوری مواد معدنی

گروه مولفان | بهرام رضائی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 590

18,000 تومــان

تکنولوژی فرآوری مواد معدنی

گروه مولفان | بهرام رضائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 201

1,150 تومــان

  • 1