حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

یادداشتهای شیطان

گروه مولفان | لئونید نیکالایویچ آندری یف| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 282

18,000 تومــان

ناشناس

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| حمیدرضا آتش برآب| پریسا شهریاری
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 542

40,000 تومــان

گل قرمز

گروه مولفان | فسوالاد میخائیلوویچ گارشین| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 424

35,000 تومــان

در مایه های ایرانی

گروه مولفان | سرگی آلکساندروویچ یسنین| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 168

18,000 تومــان

دختر سروان

گروه مولفان | آلکساندر پوشکین| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 642

35,000 تومــان

عصر طلایی و عصر نقره ای شعر روس

گروه مولفان | حمیدرضا آتش برآب
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 488

32,000 تومــان

زائر افسون شده

گروه مولفان | نیکالای سمیونویچ لسکوف| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 264

9,500 تومــان

داستان هفت نفری که به دار آویخته شدند

گروه مولفان | لئونید نیکالایویچ آندری یف| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 245

17,000 تومــان

مرگ ایوان ایلیچ

گروه مولفان | لی یف نیکالایویچ تولستوی| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 148

9,000 تومــان

النگوی یاقوت

گروه مولفان | آلکساندر ایوانوویچ کوپرین| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

هنرمند چهره پرداز

گروه مولفان | نیکالای سمیونویچ لسکوف| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 89

4,000 تومــان

یادداشتهای زیرزمینی

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 565

30,000 تومــان