حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

50 نوع سوپ ایرانی و فرنگی

گروه مولفان | ابوذر هاشم پور
ناشر: هانی
تعداد صفحات: 56

2,000 تومــان

فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی تحمل تنش در گیاهان

گروه مولفان | کی. وی. مادهاوا رائو| ا. اس. راگهاوندرا| کی. جاناردهان ردی| رضا فتوحی قزوینی| مختار حیدری| ابوذر هاشم پور
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 360

7,500 تومــان

  • 1