حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ریز شبکه ها و شبکه های توزیع فعال چاودوری

گروه مولفان | سونترا چودری| اس. پی. چودری| پی. کراسلی| محمود جورابیان| گیورک قره پتیان| حسین قاسمی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 457

16,000 تومــان

  • 1