حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

گروه مولفان | سعید آیریان| فرخ قهرمانی نژاد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,500 تومــان

سیستماتیک گیاهی -جلد 1

گروه مولفان | مایکل جورج سیمپسون| فرخ قهرمانی نژاد
ناشر: خانه زیست شناسی
تعداد صفحات: 543

36,000 تومــان

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم گیاهی

گروه مولفان | فرخ قهرمانی نژاد| بهزاد برکات| بابک دبیر
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

  • 1