حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کیفیت و پایایی کاربردی

گروه مولفان | بالبیر اس دیلون| محمدرضا نباتچیان| حمید شهریاری
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 325

19,000 تومــان

در پی فضیلت

گروه مولفان | السدر سی مک اینتایر| حمید شهریاری| محمد علی شمالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 466

11,000 تومــان

جوامع دانش فناوری اطلاعات برای توسعه پایدار

گروه مولفان | رابین منسل| یوتا ون د مونتالوو| عباس زندباف| حمید شهریاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,300 تومــان

فلسفه اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک اینتایر

گروه مولفان | حمید شهریاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,850 تومــان

  • 1