حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

لرزه نگاری مهندسی

گروه مولفان | حمیدرضا رمضی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 244

16,000 تومــان

چاه پیمایی مهندسی

گروه مولفان | حمیدرضا رمضی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 322

17,000 تومــان

مبانی برداشت های ژئوفیزیکی صحرایی

گروه مولفان | جان میلسم| حمیدرضا رمضی
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: None

22,500 تومــان

گزارش زلزله بم

گروه مولفان | حمیدرضا رمضی| حسین سلطانی| قاسم حیدری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 97

750 تومــان

  • 1