حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نشانه معناشناسی روایی مکتب پاریس

گروه مولفان | علی عباسی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 484

30,000 تومــان

اصول مدیریت صادرات موفق و مذاکره بازرگانی

گروه مولفان | علی عباسی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 184

10,000 تومــان

مدیریت خرید و سفارشات خارجی و مذاکرات بازرگانی

گروه مولفان | علی عباسی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 250

15,000 تومــان

رساله ای در باب گونه شناسی روایت نقطه دید

گروه مولفان | یاپ لینت ولت| نصرت حجازی| علی عباسی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 436

13,000 تومــان

تخیل و مرگ در ادبیات و هنر

گروه مولفان | علی عباسی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 368

14,500 تومــان

مدیریت خرید و سیستم های برنامه ریزی و کنترل انبار

گروه مولفان | علی عباسی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 144

2,500 تومــان

مالکوم ایکس

گروه مولفان | علی عباسی
ناشر: میراث اهل قلم
تعداد صفحات: 96

1,400 تومــان

ساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر دوران

گروه مولفان | علی عباسی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 261

6,500 تومــان

ایتالیایی در سفر

گروه مولفان | علی عباسی| ماهرخ اسمعیلی
ناشر: استاندارد
تعداد صفحات: 224

9,000 تومــان

  • 1