حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ریاضیات گسسته و جبر احتمال

گروه مولفان | پیروز آل بویه| محمدصادق نیک کار| هومن نورایی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش قلم چی
تعداد صفحات: 340

25,500تومــان

مجموعه ی طبقه بندی شده هندسه تحلیلی

گروه مولفان | پیروز آل بویه| حسین حاجیلو| محمدصادق نیک کار
ناشر: کانون فرهنگی آموزش قلم چی
تعداد صفحات: 244

17,000 تومــان

جبر و احتمال سال سوم ریاضی

گروه مولفان | پیروز آل بویه| محمدصادق نیک کار| هومن نورایی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش قلم چی
تعداد صفحات: 160

12,500 تومــان

مجموعه ی طبقه بندی شده ریاضیات گسسته

گروه مولفان | پیروز آل بویه| محمدصادق نیک کار| هومن نورایی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش قلم چی
تعداد صفحات: 288

23,000 تومــان

  • 1