حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تذکره البنیان و تذکره الابنیه

گروه مولفان | ساعی مصطفی چلبی| مهدی سلطانی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: 140

14,500 تومــان

مجموعه مقالات اقتصاد هنر ایران

گروه مولفان | محمدرضا مریدی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

22,500 تومــان

اقتصاد هنر معاصر

گروه مولفان | آلسیا زورلونی| لیلا میرصفیان| حمیدرضا شش جوانی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

21,500 تومــان

منار جام

گروه مولفان | محمد خزایی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

12,500 تومــان

آجرستان

گروه مولفان | مهدی مکی نژاد| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

ایزدان آب و آبزیان اساطیری

گروه مولفان | امیرحسین ذکرگو| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

پژوهشی در زندگی هنری سلیمان خان امیر قاسم خانی

گروه مولفان | تهمورس شاهرخی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 112

7,000 تومــان

سه مثنوی خاجوی کرمانی

گروه مولفان | محمود بن علی خواجوی کرمانی| میرعلی تبریزی| جنید| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: None

100,000 تومــان

موسیقی ایران

گروه مولفان | امیراشرف آریان پور| حمیده جعفری| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

معنا در معماری غرب

گروه مولفان | کریستیان نوربرگ-شولتس| مهرداد قیومی بیدهندی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 574

25,000 تومــان

کتاب آرایی قرآن، جلوه ای از هنر عصر قاجار

گروه مولفان | شبنم فراست| مریم لاری| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

شاهنامه شاه طهماسبی

گروه مولفان | محمد علی رجبی| آناهیتا مقبلی| علی اصغر منظرپور| چارلز پیتر ملویل| اعظم حاجی علی اکبر| داوود حاتمی| غلامحسین امیرخانی| محسن محمدخانی| ابوالقاسم فردوسی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

980,000 تومــان