حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حماسه یاسین

گروه مولفان | محمد انجوی نژاد| حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 0

6,000 تومــان

تهیه کنندگی انیمیشن

گروه مولفان | کاترین ویندر| زهرا دولت آبادی| فاطمه نصیری فرد| حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 302

19,900 تومــان

مثل رود پرخروش

گروه مولفان | بهمن پگاه راد| حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 118

2,400 تومــان

نان کی عسل می شود؟

گروه مولفان | عبدالصالح پاک| تنقرقلی یلقی| حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 56

1 تومــان

بایگانی

گروه مولفان | محمد کاسبی| حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 84

1 تومــان

بازی هایی برای بازیگران و نابازیگران

گروه مولفان | اوگوستو بوآل| حمید گرشاسبی| حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 261

1 تومــان

جاده بی انتها

گروه مولفان | عبدالصالح پاک| حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 199

1 تومــان

سینما در آینه یوسف (ع)

گروه مولفان | حسن ایدرم| حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 256

1 تومــان

تشخیص هویت

گروه مولفان | جعفر حسنی| حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 85

1 تومــان

توفان

گروه مولفان | محمود گلشن کردستانی| محمود شاهرخی| حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 156

1 تومــان

بیدارتر از صبح

گروه مولفان | ضیاآالدین شفیعی| حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 80

1 تومــان

راز زندگی یک کلاغ

گروه مولفان | محمد کاظم مزینانی| حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 93

1 تومــان