حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مجموعه کتاب های کامیابی

گروه مولفان | رندی گیج| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 296

15,000 تومــان

یخ شکن ها در بازاریابی چندسطحی

گروه مولفان | تام شرایتر| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 117

7,500تومــان

پیگیری در بازاریابی چند سطحی

گروه مولفان | کیت شرایتر| تام شرایتر| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 133

7,500تومــان

چهار رنگ شخصیتی در بازاریابی چند سطحی

گروه مولفان | تام شرایتر| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 108

7,500تومــان

صمیمیت در بازاریابی چند سطحی

گروه مولفان | تام شرایتر| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 91

7,500تومــان

حرفه ای ها

گروه مولفان | اریک وور| رویا خادم الرضا| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 188

12,000 تومــان

فیل را بخور

گروه مولفان | برایان کلمر| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 232

12,000 تومــان

سامورایی مهربان

گروه مولفان | برایان کلمر| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 199

12,000 تومــان

علم بازاریابی شبکه ای

گروه مولفان | رندی گیج| فرشید قهرمانی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 200

12,000 تومــان

یک هفته ی سرنوشت ساز

گروه مولفان | جان میلتون فاگ| ناهید (افشار) کاتبی| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 152

10,000تومــان

بهترین سال شما در بازاریابی چند سطحی

گروه مولفان | مارک یارنل| پرستو شوکتی ماسوله| بردیا شامرادی
ناشر: زمینه
تعداد صفحات: 172

10,500 تومــان

تجارت قرن 21

گروه مولفان | رابرت تی. کیوساکی| جان فلمینگ| کیم کیوساکی| بردیا شامرادی| فرشید قهرمانی
ناشر: نخبگان
تعداد صفحات: 168

8,500تومــان