حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ریاضیات کانگورو 1 و 2

گروه مولفان | بردیا حسام| زهره پندی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 166

12,000تومــان

ریاضیات کانگورو 3 و 4

گروه مولفان | بردیا حسام| زهره پندی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 282

20,000تومــان

ریاضیات کانگورو 7 و 8

گروه مولفان | مهران اخباریفر| بردیا حسام| زهره پندی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 290

20,000تومــان

ریاضیات کانگورو 3 و 4

گروه مولفان | بردیا حسام
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 268

20,000 تومــان

ریاضیات کانگورو 1و2

گروه مولفان | بردیا حسام
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 152

12,000تومــان

ریاضیات کانگورو 7و8

گروه مولفان | مهران اخباریفر| بردیا حسام
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 272

20,000تومــان

فاطمی حسابان

گروه مولفان | حسین خاکپاش| بردیا حسام
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 352

17,000 تومــان

ریاضیات کانگورو 9و10

گروه مولفان | بردیا حسام
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: None

20,000تومــان

مبانی جبر خطی و ماتریس ها

گروه مولفان | گیلبرگ استرنگ| بردیا حسام
ناشر: شرکت علوم ریاضی ره آورد
تعداد صفحات: 583

35,000تومــان

ریاضیات کانگورو 11 و 12

گروه مولفان | بردیا حسام
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 255

15,000تومــان

ریاضیات 2

گروه مولفان | حسین خاکپاش| بردیا حسام
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 256

15,000 تومــان

ریاضیات کانگورو 1 و 2

گروه مولفان | بردیا حسام| زهره پندی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 122

8,000 تومــان