حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تحلیل ذهن

گروه مولفان | برتراند راسل| منوچهر بزرگمهر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 269

16,000تومــان

حقیقت و افسانه

گروه مولفان | برتراند راسل| منصور مشکین پور
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 352

24,000 تومــان

بلشویسم از تئوری تا عمل

گروه مولفان | برتراند راسل| امیر سلطان زاده
ناشر: علم
تعداد صفحات: 142

14,500تومــان

چرا من مسیحی نیستم

گروه مولفان | برتراند راسل| پل ادواردز| امیر سلطان زاده
ناشر: علم
تعداد صفحات: 231

18,500تومــان

در ستایش بطالت

گروه مولفان | برتراند راسل| محمد رضا خانی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 36

3,500 تومــان

عرفان و منطق

گروه مولفان | برتراند راسل| نجف دریابندری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 175

10,000 تومــان

آزادی و سازمان

گروه مولفان | برتراند راسل| علی رامین
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 542

25,000تومــان

پژوهشی در معناداری و صدق

گروه مولفان | برتراند راسل| همایون کاکاسلطانی
ناشر: جامی
تعداد صفحات: 408

25,000تومــان

مسئله چین

گروه مولفان | برتراند راسل| امیر سلطان زاده
ناشر: علم
تعداد صفحات: 290

27,500تومــان

جهان بینی علمی

گروه مولفان | برتراند راسل| حسن منصور
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 236

12,000 تومــان

برگزیده ی نوشته های اساسی برتراند راسل

گروه مولفان | برتراند راسل| رابرت ادوارد اگنر| لستر یوجین دنان| کاظم فیروزمند
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 277

15,000تومــان

رساله منطقی فلسفی

گروه مولفان | لودویگ ویتگنشتاین| میرشمس الدین ادیب سلطانی| برتراند راسل
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 319

12,000 تومــان