حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

در ستایش بطالت

گروه مولفان | برتراند راسل| محمد رضا خانی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 36

3,500 تومــان

عرفان و منطق

گروه مولفان | برتراند راسل| نجف دریابندری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 175

10,000 تومــان

پژوهشی در معناداری و صدق

گروه مولفان | برتراند راسل| همایون کاکاسلطانی
ناشر: جامی
تعداد صفحات: 408

25,000 تومــان

مسئله چین

گروه مولفان | برتراند راسل| امیر سلطان زاده
ناشر: علم
تعداد صفحات: 290

27,500 تومــان

آزادی و سازمان

گروه مولفان | برتراند راسل| علی رامین
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 542

25,000 تومــان

برگزیده ی نوشته های اساسی برتراند راسل

گروه مولفان | برتراند راسل| رابرت ادوارد اگنر| لستر یوجین دنان| کاظم فیروزمند
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 277

15,000 تومــان

مسائل فلسفه

گروه مولفان | برتراند راسل| منوچهر بزرگمهر
ناشر: خوارزمی
تعداد صفحات: 200

9,000 تومــان

سه رساله در باب معنی

گروه مولفان | گاتلاب گوتلوب فرگه| برتراند راسل| پی. اف استراوسن| راحله گندمکار
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 132

6,500 تومــان

تحلیل ذهن

گروه مولفان | برتراند راسل| منوچهر بزرگمهر
ناشر: خوارزمی
تعداد صفحات: 354

22,000 تومــان

قدرت

گروه مولفان | برتراند راسل| نجف دریابندری
ناشر: خوارزمی
تعداد صفحات: 372

13,000 تومــان

شرح انتقادی فلسفه لایبنیتس به ضمیمه قطعات برجسته

گروه مولفان | برتراند راسل| جان کالین اسلاتر| ایرج قانونی
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 326

12,000 تومــان

عرفان و منطق

گروه مولفان | برتراند راسل| نجف دریابندری
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 210

11,000 تومــان