حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شب سپیده می زند

گروه مولفان | یوریک کریم مسیحی| بابک احمدی
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 230

35,000 تومــان

ساختار و تاویل متن

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 810

55,000تومــان

حقیقت و زیبایی

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 598

42,900تومــان

تصاویر دنیای خیالی

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 202

13,500 تومــان

از نشانه های تصویری تا متن

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 330

21,500تومــان

کتاب تردید

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 282

15,900تومــان

مدرنیته و اندیشه ی انتقادی

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 314

18,500تومــان

ساختار و هرمنوتیک

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 135

8,200تومــان

زندگی در دنیای متن

گروه مولفان | پل ریکور| بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 159

12,500تومــان

موسیقی شناسی

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 520

36,900تومــان

کار روشنفکری

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 231

12,500تومــان

سارتر که می نوشت

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 642

32,900تومــان