حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کارآفرینان صنعتی در عصر پهلوی

گروه مولفان | فریدون شیرین کام
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 247

28,500 تومــان

موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی

گروه مولفان | علی اصغر سعیدی| فریدون شیرین کام
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 295

28,500تومــان

موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی

گروه مولفان | علی اصغر سعیدی| فریدون شیرین کام
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 408

36,500تومــان

سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران

گروه مولفان | فریدون شیرین کام| ایمان فرجام نیا
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 800

40,000 تومــان

موقعیت تجار و صاحبان صنایع در دوره پهلوی (زندگی و کارنامه حاج محمدتقی برخوردار)

گروه مولفان | علی اصغر سعیدی| فریدون شیرین کام
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 304

30,000 تومــان

موقعیت تجار و صاحبان صنایع در دوره پهلوی (زندگی و کارنامه حاج محمدتقی برخوردار)

گروه مولفان | علی اصغر سعیدی| فریدون شیرین کام
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 304

30,000 تومــان

  • 1