حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

استانداردهای توانمندی سواد دیداری انجمن کتابخانه های دانشکده ای و پژوهشی برای آموزش عالی

گروه مولفان | فریبرز درودی| عادل سلیمانی نژاد
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 112

9,000تومــان

مصورسازی استانداردهای دنیای فراداده

گروه مولفان | حمیدرضا خدمتگزار| مریم موسوی زاده| فریبرز درودی| جین رایلی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 212

12,500تومــان

مجموعه مقالات همایش خدمات کتابخانه ای و افراد با آسیب بینایی

گروه مولفان | فریبرز درودی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

مصورسازی اطلاعات مبانی و کاربردها

گروه مولفان | فریبرز درودی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

نقد منابع اطلاعاتی

گروه مولفان | فریبرز درودی
ناشر: خانه کتاب ایران
تعداد صفحات: None

5,500 تومــان

  • 1