حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنمای زبانشناسی شناختی

گروه مولفان | جان آر. تیلور| جنت لیتل مور| وجیهه فرشی| نجمه فرشی| آزیتا افراشی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 172

18,000تومــان

ساخت زبان فارسی

گروه مولفان | آزیتا افراشی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

مبانی معناشناسی شناختی

گروه مولفان | آزیتا افراشی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 188

11,000 تومــان

معنی شناسی شناختی

گروه مولفان | آزیتا افراشی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 307

25,000تومــان

رویکردی شناختی به بازنمود حرکت در زبان فارسی

گروه مولفان | آزیتا افراشی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 200

15,000تومــان

سینمای جاده ای

گروه مولفان | احسان نوروزی| آزیتا افراشی
ناشر: فارابی
تعداد صفحات: 351

22,000تومــان

ساخت زبان فارسی

گروه مولفان | آزیتا افراشی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 160

5,500 تومــان

  • 1