حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب

گروه مولفان | ج. اس مکللند| جهانگیر معینی علمداری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 517

50,000 تومــان

روش شناسی نظریه های جدید در سیاست

گروه مولفان | جهانگیر معینی علمداری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 174

11,000 تومــان

پلورالیسم

گروه مولفان | گرگور مک لنان| جهانگیر معینی علمداری
ناشر: آشیان
تعداد صفحات: 192

12,000 تومــان

زیست جهان و اهمیت آن برای نظریه ی سیاسی

گروه مولفان | جهانگیر معینی علمداری
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 108

6,500 تومــان

بحران مشروعیت تئوری دولت سرمایه داری مدرن

گروه مولفان | یورگن هابرماس| جهانگیر معینی علمداری
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 307

18,500 تومــان

تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب -جلد 1

گروه مولفان | ج. اس مکللند| جهانگیر معینی علمداری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 600

50,000 تومــان

درباره برابری سیاسی

گروه مولفان | رابرت آلن دال| جهانگیر معینی علمداری
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 132

30,000 تومــان

  • 1