حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

الکترا، فیلوکتتس، زنان تراخیس و آژاکس

گروه مولفان | سوفوکلس| محمد سعیدی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 297

9,500 تومــان

آنتیگونه

گروه مولفان | سوفوکلس| نجف دریابندری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 148

15,000تومــان

سه نمایشنامه

گروه مولفان | سوفوکلس| محمد سعیدی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 170

9,000تومــان

  • 1