حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مقاومت مصالح -جلد 1

گروه مولفان | روی کریگ| همت ویسی| حسن غیاثوند
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 608

6,500 تومــان

مقاومت مصالح -جلد 2

گروه مولفان | روی کریگ| همت ویسی| حسن غیاثوند
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 340

3,500 تومــان

ترمودینامیک (1)

گروه مولفان | یونوس چنگل| مایکل بولز| خداداد واحدی| همت ویسی| علی کشاورز ولیان
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 940

3,000 تومــان

ریاضیات مهندسی پیشرفته -جلد 2

گروه مولفان | دنیس زیل| مایکل کالن| عبدالله شیدفر| همت ویسی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 774

2,900 تومــان

  • 1