حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تبدیل کاتالیستی

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 164

5,000 تومــان

فلنچ پایپینگ

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 130

4,000 تومــان

تصفیه پساب و فاضلاب صنعتی

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 124

4,000 تومــان

نگهداری و تعمیر شیرآلات

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 170

5,500 تومــان

پمپ های گریز از مرکز

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 208

6,000 تومــان

مبانی اتصالات لوله کشی

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 96

3,000 تومــان

لوله های رزوه ای کوچک

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 128

4,000 تومــان

اندازه گیری الکترونیکی جریان

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 112

3,500 تومــان

مقدمه ای بر اریفیس مترها و نمودارهای آنها

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 176

5,000 تومــان

آتش نشانی و برنامه ریزی پیشگیرانه

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 116

3,500 تومــان

تیوبینگ

گروه مولفان | جان ام. واگنر| مالک جعفری فشارکی| مراد سیف
ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
تعداد صفحات: 116

3,500 تومــان

  • 1