حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک

گروه مولفان | آندریاس راشه| سید محمد اعرابی| سید علیرضا هاشمی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 412

22,000 تومــان

مدیریت استراتژیک پروژه

گروه مولفان | تری اشمیت| سید محمد اعرابی| سید علیرضا هاشمی| رحیم زارع
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 288

17,000 تومــان

کننترل اجرای استراتژیک

گروه مولفان | کریستینا هالورسون| ملیسا ریس| سید محمد اعرابی| سید علیرضا هاشمی| رحیم زارع
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 288

19,800 تومــان

مدیریت کسب و کار ورزش

گروه مولفان | لیندا ترنبرت| دیوید حسن| سید محمد اعرابی| سید علیرضا هاشمی| رحیم زارع
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 300

21,000 تومــان

تیوری مدیریت

گروه مولفان | نانت مانین| سید محمد اعرابی| سید علیرضا هاشمی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 312

24,000 تومــان

استراتژی های رقابتی رسانه

گروه مولفان | سیلویا ام. چان-اومستد| سید محمد اعرابی| سید علیرضا هاشمی| رحیم زارع
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 276

15,500 تومــان

روش شناسی مدیریت استراتژیک

گروه مولفان | کرتس دبلیو. رونی| سید محمد اعرابی| سید علیرضا هاشمی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 400

23,500 تومــان

مدیریت استراتژیک رسانه

گروه مولفان | لوسی کونگ| سید محمد اعرابی| سید علیرضا هاشمی| رحیم زارع
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 344

19,000 تومــان

  • 1