حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جامعه همه جائی

گروه مولفان | ژان کازنوو| باقر ساروخانی| منوچهر محسنی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 440

18,000تومــان

روش های تحقیق در علوم اجتماعی

گروه مولفان | باقر ساروخانی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 370

20,000 تومــان

روش های تحقیق در علوم اجتماعی -جلد 4

گروه مولفان | باقر ساروخانی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 292

22,000تومــان

جامعه شناسی ارتباطات

گروه مولفان | باقر ساروخانی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 235

10,000 تومــان

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی -جلد 1

گروه مولفان | باقر ساروخانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 542

26,000 تومــان

جامعه شناسی ارتباطات در جهان معاصر

گروه مولفان | باقر ساروخانی| عالیه شکربیگی| مریم آقایی نور
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 584

28,000 تومــان

جامعه شناسی نوین ارتباطات

گروه مولفان | باقر ساروخانی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 372

13,000 تومــان

اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران

گروه مولفان | باقر ساروخانی| اسدالله بابایی فرد
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 351

14,500تومــان

زنان شاغل، مردان خانه دار

گروه مولفان | جرمی آدام اسمیت| محمد مهدی لبیبی| باقر ساروخانی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 360

13,500 تومــان

مدرن گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده

گروه مولفان | عالیه شکربیگی| باقر ساروخانی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 256

12,000 تومــان

جامعه شناسی ارتباطات

گروه مولفان | باقر ساروخانی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 0

3,500 تومــان

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی

گروه مولفان | چاوا فرانکفورت-نپمیاس| دیوید نچمیاس| فاضل لاریجانی| رضا فاضلی| باقر ساروخانی
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 815

12,000تومــان