حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روش های تحقیق در علوم اجتماعی

گروه مولفان | باقر ساروخانی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 370

16,000 تومــان

جامعه شناسی ارتباطات در جهان معاصر

گروه مولفان | باقر ساروخانی| عالیه شکربیگی| مریم آقایی نور
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 584

28,000 تومــان

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی -جلد 1

گروه مولفان | باقر ساروخانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 542

26,000 تومــان

زنان شاغل، مردان خانه دار

گروه مولفان | جرمی آدام اسمیت| محمد مهدی لبیبی| باقر ساروخانی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 360

13,500 تومــان

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی -جلد 2

گروه مولفان | باقر ساروخانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 523

26,000 تومــان

خانواده ها در دنیای امروز

گروه مولفان | دیوید ج چیل| محمد مهدی لبیبی| باقر ساروخانی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 308

18,000 تومــان

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی

گروه مولفان | چاوا فرانکفورت-نپمیاس| دیوید نچمیاس| فاضل لاریجانی| رضا فاضلی| باقر ساروخانی
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 815

12,000 تومــان

اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران

گروه مولفان | باقر ساروخانی| اسدالله بابایی فرد
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 351

14,500 تومــان

جامعه شناسی ارتباطات

گروه مولفان | باقر ساروخانی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 235

10,000 تومــان

جامعه شناسی ارتباطات

گروه مولفان | باقر ساروخانی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 0

6,000 تومــان

مدرن گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده

گروه مولفان | عالیه شکربیگی| باقر ساروخانی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 256

12,000 تومــان

جامعه شناسی وسائل ارتباط جمعی

گروه مولفان | ژان کازنوو| باقر ساروخانی| منوچهر محسنی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 414

3,200 تومــان