حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مقدمه ای بر ژنتیک باستان شناسی

گروه مولفان | کمال الدین نیکنامی| مریم رمضانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

21,000تومــان

روشهای تحلیل کمی در پژوهشهای باستان شناسی

گروه مولفان | کمال الدین نیکنامی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

عصر آهن اولیه در پشتکوه لرستان

گروه مولفان | بی. اوورلیت| کمال الدین نیکنامی| امیر ساعد موچشی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

24,000تومــان

روشهای میدانی در باستان شناسی

گروه مولفان | تامس آر. هستر| هری ج. شیفر| کنت فدر| کمال الدین نیکنامی| حسین صبری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

19,000تومــان

روشهای پیشرفته آماری در تحلیل داده های باستان شناختی

گروه مولفان | کمال الدین نیکنامی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,300تومــان

  • 1