حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کنترل بهینه

گروه مولفان | دونالد کرک| سید کمال الدین نیکروش
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 502

28,500تومــان

مقدمه ای بر تئوری کنترل بهینه

گروه مولفان | دونالد کرک| سید کمال الدین نیکروش
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 572

23,000 تومــان

تحلیل مدار های الکتریکی

گروه مولفان | سید کمال الدین نیکروش
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 548

18,000تومــان

ابزار دقیق و اجزاء کنترل صنعتی

گروه مولفان | سید کمال الدین نیکروش
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 646

19,000تومــان

کنترل صنعتی، تجزیه، تحلیل و طراحی

گروه مولفان | سید کمال الدین نیکروش
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 232

4,750 تومــان

  • 1