حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تولید و کارگردانی در تلویزیون

گروه مولفان | جرالد میلرسون| غلامرضا طباطبایی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000تومــان

تکنیک های تصویربرداری

گروه مولفان | جرالد میلرسون| محمد گذرآبادی
ناشر: ساقی
تعداد صفحات: 262

16,500 تومــان

فرهنگ جامع تولید برنامه های تلویزیونی

گروه مولفان | جرالد میلرسون| جیم اوئنز| سیدجواد شبانی
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: None

40,000 تومــان

فن برنامه سازی تلویزیونی

گروه مولفان | جرالد میلرسون| مهدی رحیمیان
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 424

17,000 تومــان

  • 1