حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر

گروه مولفان | محمود جورابیان| گیورک قره پتیان| داور میرعباسی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 329

10,000 تومــان

سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر FACTS

گروه مولفان | محمود جورابیان| گئورگ قره پتیان| داور میرعباسی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 267

3,000 تومــان

  • 1