حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

حسابداری شرکت ها

گروه مولفان | سعید مشایخی فرد
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: 218

10,000 تومــان

حسابداری صنعتی

گروه مولفان | سعید مشایخی فرد
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: 292

13,500 تومــان

حسابداری مالی (اصول حسابداری)

گروه مولفان | سعید مشایخی فرد
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: 284

23,000 تومــان

کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی

گروه مولفان | سعید مشایخی فرد
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: 638

48,000 تومــان

حسابداری مالی؛ کارشناسی ارشد

گروه مولفان | وحید بدیعی| سعید مشایخی فرد
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: 714

50,000 تومــان

کارشناسی ارشد حسابداری مالی و صنعتی

گروه مولفان | سعید مشایخی فرد
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: 516

40,000 تومــان

کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی

گروه مولفان | سعید مشایخی فرد
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: 626

43,000 تومــان

  • 1