حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای مسائل استاتیک مریام

گروه مولفان | محمد رضا افضلی| عباس نصر آزادانی| مختار کانیک زاده| جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| جف ان. بولتن
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 566

39,000تومــان

مکانیک مهندسی

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| گلن کریگ| اردشیر اطیابی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 456

30,000تومــان

دینامیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| گلن کریگ| جف ان. بولتن| محمد رضا افضلی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 732

42,000 تومــان

استاتیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| گلن کریگ| جف ان. بولتن| محمد رضا افضلی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 540

29,000تومــان

تشریح جامع مسائل مکانیک مهندسی دینامیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| جی ال کریگ| ادریس غلامی| البرز میرزا بیگی
ناشر: علوم ایران
تعداد صفحات: 480

27,000 تومــان

استاتیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| جف ان. بولتن| علیرضا انتظاری
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 488

34,000 تومــان

تشریح کامل مسائل استاتیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| فرشید علم بیگی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 684

35,000 تومــان

مکانیک مهندسی

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| محمد رضا افضلی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 744

35,000 تومــان

مکانیک مهندسی، دینامیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| بهرام پوستی
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: None

35,000تومــان

استاتیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| گلن کریگ| غلامرضا زارع پور
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 440

37,000 تومــان

دینامیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| گلن کریگ| غلامرضا زارع پور
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 584

35,000 تومــان

مکانیک مهندسی دینامیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| گلن کریگ| اردشیر اطیابی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 624

40,000تومــان