حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

همراه سپیدی جهان

گروه مولفان | فرزانه اصفهانی| بابک هاشمی
ناشر: بدیهه
تعداد صفحات: 320

8,000 تومــان

همراه سپیدی -مجموعه 7 جلدی

گروه مولفان | فرزانه اصفهانی| بابک هاشمی
ناشر: لیوسا
تعداد صفحات: None

60,000 تومــان

همراه سپیدی انسان

گروه مولفان | فرزانه اصفهانی| بابک هاشمی
ناشر: لیوسا
تعداد صفحات: 32

8,000 تومــان

همراه سپیدی

گروه مولفان | فرزانه اصفهانی| بابک هاشمی
ناشر: بدیهه
تعداد صفحات: 304

8,000 تومــان

دگرگونی فازها در فلزات و آلیاژها

گروه مولفان | دیوید پورتر| کنت ادوین ایسترلینگ| ابوالقاسم دهقان| عباسعلی نظربلند| بابک هاشمی
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 680

19,000 تومــان

  • 1