حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

افسانه معنا

گروه مولفان | جری ا. فودور| زنون دبلیو. پیلیشین| غلامحسین کریمی دوستان| رامین حکمتی| عباس نصری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 140

10,000 تومــان

انگلیسی برای دانشجویان رشته ادبیات فارسی

گروه مولفان | غلامحسین کریمی دوستان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

فرهنگ توصیفی معنی شناسی

گروه مولفان | غلامحسین کریمی دوستان| رویا آزادفر
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 216

13,000 تومــان

ساخت اضافه در زبانهای ایرانی

گروه مولفان | غلامحسین کریمی دوستان| راضیه باقری
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 216

5,500تومــان

  • 1