حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سنجش و ارزیابی سرمایه انسانی بر پایه الگوی یکپارچه

گروه مولفان | ابوالقاسم نادری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 192

12,000 تومــان

مالیه آموزش

گروه مولفان | ابوالقاسم نادری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 288

18,000 تومــان

مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش

گروه مولفان | ابوالقاسم نادری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 261

12,000 تومــان

  • 1